Navnefest

Humanistisk navnefest er en feiring av at barnet er født og har fått sitt eget navn.

Det er en fin måte for familie og venner å ønske den nyfødte velkommen til verden på et ikke-religiøst grunnlag.

Nedenfor kan du lese mer om hvordan en seremoni kan settes opp

Innmarsj

Etter at alle gjestene har satt seg er det en høytidelig innmarsj med foreldre og navnebarn.

Høytidelig innmarsj

Musikalsk innslag

De kulturelle innslagene kan variere mellom et stemningsfullt musikkstykke, diktlesing eller allsang.

Velkomst­hilsen

Human-Etisk Forbund ønsker alle velkommen til feiringen av barna.

Tale til barn og foreldre

Fine og minneverdige ord leses opp til ære for navnebarna og deres foreldre.

Overrekkelse av navnetavler

Foreldre og navnebarn kommer frem og får overrakt en vakker navnetavle.

Utmarsj

Utmarsjen av foreldre og barn markerer slutten på den høytidelige seremonien.